Mentalbeskrivelse

Dansk Kennel Klub indførte mentalbeskrivelse i 1999. Du kan se DKK's informationsvideo om mentalbeskrivelser her.

Herunder vil vi kort gennemgå eurasierens såkaldte 'ønskeprofil' samt hvordan vores hunde passer eller ikke passer ind i den. Testen er bygget op over en række delelementer, og hunden får en bedømmelse mellem 1-5 for hvert delelement. Det kan man så sammenligne med det tal, der foreligger i ønskeprofilen.

Vore hundes resultater kan man, som medlem af DKK, se på hundeweb.

Det er altid muligt at stille os uddybende spørgsmål. Vi mener, at mentalbeskrivelsen er et vigtigt avlsredskab og at beskrivelsen giver et grundigt indblik i hundens psyke, samt dens styrker og svagheder.

Eurasierens ønskeprofil - Testdel 1 og 2 - Kontakt, håndtering og leg

 

Denne del af beskrivelsen foregår ved at beskriveren tager kontakt til fører og dernæst hund - beskriver går lidt væk med hunden og berører den. Dernæst går beskriver tilbage til fører med hunden, og et stykke legetøj kastes mellem de to personer. Testeren ser, om hunden ønsker at være med i legen, og om hunden griber legetøjet eller ej.
Det er ønskeligt at eurasieren accepterer kontakt - det er tal nr. 3. Hver test har 5 muligheder. Eurasieren skal 3 eller over for at være under ønskeprofilen. Det vil sige, at hunden ikke skal vægre sig ved kontakt med et fremmed menneske, som er nr. 1 og 2.
Det er ønskeligt at eurasieren følger modvilligt med og lader sig håndtere - henholdsvis en nr. 3 og en nr. 4. Hunden må gerne få mere end det - men helst ikke 1 eller 2. Det er dog vigtigt at huske, at man ikke kan dumpe en sådan mentalbeskrivelse, men man kan tale om, hvorvidt hunden bør indgå i avlen, hvis den udviser moderat til kraftig sky/nervøs adfærd.
Det er ønskeligt, at eurasieren ikke leger, men udviser interesse - en nr. 2. Det er endvidere ønskeligt, at eurasieren ikke griber og ikke tager fat i legetøjet, da racen ikke har jagtinstinkt - det er en nr. 1 til begge dele.

 

Vores hunde - Testdel 1 og 2 - Kontakt, håndtering og leg

 

Keiko

VIDEO (Obs dette er hele testen)

 

 

Namie

VIDEO (Test del 1 og 2)

 

Atsue

VIDEO (Test del 1 og 2)

Eurasierens ønskeprofil - Testdel 3 - Jagt

 

Denne del af testen foregår ved, at hunden holdes foran en hvid klud, som bliver trukket afsted i et sik-sakløb. Hunden slippes og testeren observerer hvad hunden gør - løber den efter kluden, tager den kluden, rusker den i den? Jagthunde skal her naturligvis forfølge kluden - hunde uden jagtinstinkt (som eurasieren) skal ikke.
Ønskeprofilen for eurasieren siger her 'starter ikke' - nr. 1, idet racen ikke skal have jagtinstinkt. Testen udføres to gange. Det er for eurasieren ønskeligt at hunden ikke tager byttet - også en nr. 1.

 

Vores hunde - Testdel 3 - Jagt

 

Keiko

Se videoen under testdel 1

 

 

Namie

VIDEO (Test del 3)

 

 

Atsue

VIDEO: Del 1

VIDEO: Del 2

Eurasierens ønskeprofil - Testdel 4 - Aktivitetsniveau

 

Denne del af testen foregår ved, at fører og hund stiller sig lidt væk fra resten af gruppen og testeren. Føreren må ikke tale til hunden, men skal blot holde fast i snoren. Det observeres hvordan hunden reagerer, da den forventer en aktivitet som ikke sker. Testen varer 3 minutter.
For eurasieren er det ønskeligt at hunden går rundt og eventuelt snuser - en nr. 3. Hunden må gerne have en nr. 1 eller 2. 4 eller 5 er udtryk for en hund i højt gear, der har svært ved at stresse ned, og det er ikke ønskeligt for eurasieren.

 

Vores hunde - Testdel 4 - Aktivitetsniveau

 


Keiko

Se videoen under testdel 1.

 

 

Namie

VIDEO (Test del 4)

 

Atsue

VIDEO (Test del 4)

Eurasierens ønskeprofil - Testdel 5 - Bevægelse

 

Test 5 - Bevægelse. Testen foregår ved at fører går med hunden tæt forbi en kedeldragt, der pludselig trækkes op. Det observeres hvordan hunden håndterer forskrækkelsen, og om den udviser trusler eller aggressivitet. Tester bedømmer hundens nysgerrighed og hvordan hunden afreagerer ovenpå forskrækkelsen.
For eurasieren er det ønskeligt at hunden stopper og dukker sig - en nr. 2. Det er ikke ønskeligt, hvis hunden får mere end 2. Hunden skal være nervefast overfor overraskelser.
Det accepteres at hunden udviser en eller to trusselssignaler (som eksempelvis gøen eller knurren) - en nr. 2. Yderligere aggression - højere tal - er ikke ønskeligt for racen.
Det er ønskeligt at hunden går frem til dragten, når føreren er gået halvt frem - en nr. 4. En nr. 5 accepteres også, men nr. 1-3 er ikke ønskeligt.
Eurasieren bør ikke undvige dragten efterfølgende - en nr. 1. Højere tal er tegn på, at hunden ikke er kommet sig ovenpå forskrækkelsen.

 

Vores hunde - Testdel 5 - Bevægelse

 


Keiko

Se videoen under testdel 1

 Namie

VIDEO (Test del 5)

 

Atsue

VIDEO (Test del 5)

Eurasierens ønskeprofil - Testdel 6 - Lyd

 

Test 6 - Lyd. Testen foregår ved at fører går med hunden tæt forbi en jernplade, hvor en metalkæde pludseligt trækkes henover. Det observeres hvordan hunden håndterer forskrækkelsen, samt om hunden efterfølgende er nysgerrig, og hvordan den afreagerer på forskrækkelsen.
Det er ønskeligt at eurasieren undviger, men uden at vende sig bort - en nr. 3. Det er acceptabelt med nr. 1-2.
Hunden skal gå frem til pladen når føreren er gået halvvejs derover - en nr. 4. Nr. 5 er også acceptabel, men ikke 1-3.
Hunden skal ikke undvige pladen efterfølgende - en nr. 1

 

Vores hunde - Testdel 6 - Lyd

 

Keiko

Se videoen under testdel 1

 

Namie

VIDEO (Test del 6)

 

Atsue

VIDEO (Test del 6)

Eurasierens ønskeprofil - Testdel 7 - Revir

 

Testen foregår ved at føreren står stille med hunden i snor. To personer kommer frem, klædt i hvidt, også for ansigtet. De kommer fra hver sin side og går gradvist tættere på hunden. De standser til sidst et stykke fra hunden, der slippes. Det observeres om hunden udviser angst, om den er truende og om den efterfølgende er nysgerrig/afreagerende.
Det er ønskeligt for eurasieren ikke at udvise flugttendenser - en nr. 1.
Hunden bør ikke udvise mere end en eller to trusler i forløbet - en nr. 3. 1 og 2 er også acceptable.
Hunden bør efterfølgende opsøge begge figuranter, når føreren er gået halvt frem mod dem - en nr. 4. Nr. 5 er også acceptabelt.

 

Vores hunde - Testdel 7 - Revir

 

Keiko
Se videoen under testdel 1

 

Namie

VIDEO (Test del 7)

 

Atsue

VIDEO (Test del 7)

Eurasierens ønskeprofil - Testdel 8 - Skarp lyd

 

Testen foregår i to dele. I første del leger føreren med hunden, og to skud affyres med mellemrum. I anden del er hunden i snor og føreren skal være passiv. Det observeres hvordan hunden reagerer på de skarpe lyde.
Det er ønskeligt at eurasieren reagerer, men siden fortsætter sin aktivitet - en nr. 2

 

Vores hunde - Testdel 8 - Skarp lyd

 

Keiko

Se videoen under testdel 1

 

Namie

VIDEO (Test del 8)

 

Atsue

VIDEO (Test del 8)